Truong Van Hon Đọc bài thật cảm động với tình cảm của TQ . Nhưng chắc nhờ có chuyến đi "mút chỉ cà tha" thì mới có quen biết thêm 1 cô giáo 1 người đồng nghiệp của tôi chứ. Không sao cuộc đời sẽ trả lại bù đắp cho ta phần nào bị thiệt thòi mà . . . phải k cô giáo TQ.
Nguyễn Thị Thanh Quế
Viết bình luận...